info@healthclubjulien.nl 0344 – 60 22 04

BUURTSPORTCOACHES

Onze Buurtsportcoaches werken voor de gemeente Neder Betuwe en Buren.

Buurtsportcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties en worden grotendeels gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. De buurtsportcoaches worden ingezet door Healthclub Juliën en werken in opdrachtvorm van de gemeente Buren en Neder-Betuwe onder de naam ‘Samen in beweging!’.

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen en stimuleren of organiseren passend sport- en beweegaanbod voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Buurtsportcoaches leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Team ‘Samen in beweging!’ bestaat uit buurtsportcoaches Joris Maier, Gerbert van Bemmel, Kevin van Olderen, Roy van Roekel en cultuurcoach Lieke van der Heijden. Er lopen jaarlijks diverse sportstudenten stage bij de buurtsportcoaches en er wordt actief samengewerkt met sportopleidingen als CIOS Arnhem en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Voor vragen, neem contact op via: info@betuweinbeweging.nl

Bezoek de website…