info@healthclubjulien.nl 0344 – 60 22 04

De afdeling Preventie van Pro Persona biedt in samenwerking met de gemeente graag de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan de internationale en effectief gebleken Youth Mental Health First Aid cursus waarin de focus ligt op gerichte en helpende aandacht voor alle jongeren die in meer of mindere mate te kampen hebben met mentale problemen.

Helaas laten de cijfers zien dat er heden ten dage veel jongeren zijn die psychische problemen ervaren. Gebrek aan kennis hierover, vooroordelen en niet weten wat te doen, maakt dat er vaak geen hulp wordt gezocht en/of geboden. Of pas heel of te laat. Dit alles maakt dat dit een belangrijk onderwerp is en blijft; een actueel probleem wat zorgt voor veel eenzaamheid en verdriet onder de jeugd.

Men zou een mooi & nodig steentje kunnen bijdragen aan het helpen van deze jongeren middels de YMHFA-cursus. In deze cursus worden je namelijk tools aangeleerd om eerder te signaleren dat het (even) niet zo goed gaat met de jongere en middels een effectief Actieplan samen tijdig de weg naar de juiste hulpdiensten te vinden, om hiermee veel leed en erger te voorkomen!

Net als dat EHBO heel belangrijk en waardevol is voor onze samenleving, geldt dat ook zo voor de ‘eerste hulp-cursus op psychisch vlak’. Met deze cursus stap je niet in de hulpverlenersrol en je hoeft ook niet te diagnosticeren, maar je kan echt het verschil maken door de eerste signalen eerder te herkennen en oprecht oog te hebben voor de jongere, samen op een constructieve manier in gesprek te gaan over waar iemand tegenaan loopt en passende interventies aan te kunnen bieden en moedigen. (Y)MHFA zet in op preventie en interventie; hoe mooi en belangrijk is dat!

  • De YMHFA-cursus bestaat uit 4 dagdelen van ieder 3,5 uur
  • Dinsdagmiddag 18 + 25 april en 9 + 16 mei 2023 van 13:30 – 17:00 uur.
  • Locatie: educatieruimte Healthclub Juliën te Lienden

Nu is er de mogelijkheid om deze cursus kosteloos te volgen door een ieder die woont of werkt in de regio en in hun (vrijwilligers-)werk of andere rol te maken (kunnen) krijgen met jongeren die (mogelijk) psychische problemen ervaren. ‘Voor heel veel jongeren kunnen we echt het verschil maken!’. Bij interesse in de cursus kun je mailen naar: preventie@propersona.nl. Je ontvangt dan een link voor definitieve aanmelding.