info@healthclubjulien.nl 0344 – 60 22 04

Medio september 2022 is het zover en opent Vitaalclub Juliën de deuren  op het terrein van het plaatselijke sportpark. Samen met de diverse verenigingen en buurtsportcoaches willen we dit sportpark voor iedereen toegankelijk maken. Bewegen en sporten moet voor iedereen mogelijk zijn en door de diversiteit te vergroten, komt dit einddoel ook steeds meer in zicht.

Precieze invullingen gaan binnenkort volgen, maar we willen al wel graag enkele details delen met je, zodat er toch al een globaal inzicht wordt verkregen.

Hieronder een aantal items die in Maurik plaats gaan vinden:

  • Fitness- en cardiotraining
  • Outdoor fitness
  • Fit4Life leefstijlprogramma
  • Personal training
  • Specifieke groepstrainingen
  • Outdoor groepstrainingen
  • Fysiotherapie
  • Diëtiste/gewichtsconsulente
  • SMA, sportmedisch adviescentrum
  • E.a.

We participeren in diverse andere projecten die we ook op het sportpark zien te realiseren, waarin gemeente, (sport)verenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, kinderdagopvang e.a. mede deel van uit maken.

Ons crédo is dan ook: “Samen in beweging”